Kontor i inspirerande miljö

Ge din verksamhet en unik inramning!

Villa Solbacken är en av Kalmars mest berömda byggnader, inte minst på grund av sin historia och pampiga arkitektur. Men huset har också ett mycket speciellt läge; det ligger på en plats som förenar vacker natur- och kulturmiljö precis vid vattnet med praktisk närhet till centrum. Vårt företag som äger huset är uppkallat efter denna unika udde i Kalmarsund: Svensknabben. Sedan några år tillbaka inrymmer Villa Solbacken kontorslokaler för den som vill ge sin verksamhet en speciell inramning.

Lediga lokaler

Villa Solbacken erbjuder kontorslokaler i varierande storlek.
Du kan hyra dem enskilt, eller hyra en kombination av dem.

Villa Solbacken ligger 3 km från Kalmar Öland Airport och 5 km norr om Kalmar centrum.

Läs mer om lokalerna på Objektvision.se.

Svensknabben AB

Svensknabben AB ägnar sig åt förvaltning och utveckling av fastigheter. Vårt fastighetsinnehav återfinns i det gamla kulturområdet Svensknabben strax norr om Kalmars innerstad. Företaget äger idag enbart Villa Solbacken efter att ha avyttrat flera av områdets äldre byggnader - som tillsammans bildar det vackra kulturarv som Jeanssondynastin etablerade under 1900-talets första årtionden. Dessa andra byggnader är idag mycket uppskattade bostäder.

Kulturmiljön

Flygfoto från 1950-talet.

För hundra år sedan var Svensknabben hemvist åt en av Kalmars mest berömda familjer – familjen Jeansson. I slutet av 1800-talet lät den framgångsrike kvarnägaren John Jeansson etablera ett sommarboende på udden. Successivt växte en förstklassig kulturmiljö fram som än idag låter sig beskådas. Men även innan familjen tog udden i besittning spelade platsen en viss lokalhistorisk roll. Under Kalmarkriget i början av 1600-talet försökte svenska styrkor, inför anstormande danskar, hålla stånd på udden – en omständighet som sägs ha givit platsen dess namn.

Läs mer om kulturmiljön

Välkommen

Besöks- och postadress Svensknabben AB
Svensknabbevägen 30
393 51 Kalmar